Det vigtigste, mennesket kan lære, er tavshed!

Titlen tilskrives den græske digter Palladas, der levede i Alexandria i det 4. århundrede efter Kristus. Palladas skrev sine digte med ‘bittert vid’ og regnes for den sidste græske digter i senantikkens univers.

Billede af 'mig selv' i kliniktøjNok om det. Selvom det helt ubetinget er korrekt og at mange ord, tekster, tale og udgydelser havde været bedre usagte, så er verbal kommunikation kommet for at blive. Desuden opretter man jo ikke en hjemmeside, uden at have noget på hjertet. Det gælder også i dette tilfælde. Dog vil jeg søge at begrænse mig og i vid udstrækning supplere teksten med levende og døde billeder. Ingen kontroversielle udgydelser eller tegninger af Muhammed. Ingen tilsigtede religiøse fornærmelser. Kun udtalt medmenneskelig tolerance og respekt for tanke, tro og tilgang til tilværelsens mangfoldighed.

Meningen med hjemmesiden er at lægge links ud til de ting, der interesserer mig, og som måske også kunne fange din interesse – måske helt uden at du måtte ane det.

Vi får se. Hvorom alt andet er, så har du altid din mulighed at klikke væk, hvis ikke din nysgerrighed pirres.